Aulas do Congresso FORL

Foniatria em Todas as Idades


Palestrantes:

Dra. Ana Paula Fiuza Funicello Dualibi

Dra. Gisele Vieira Hennemann Koury